Chắc các bạn vẫn quen thuộc với lời nói “May I help you?” vào giờ đồng hồ Anh rồi nên không? Vậy ta hoàn toàn có thể cần sử dụng “Might I help you?” được không nhỉ? Cách sử dụng may cùng might chi tiết là như vậy nào? Haông xã Não sẽ câu trả lời cho bạn chi tiết vào nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!


I. Tổng quan liêu về kiểu cách sử dụng may với might

Trong giờ Anh, may và might là hễ từ bỏ kmáu thiếu hụt, dịch ra là “bao gồm thể”.

Bạn đang xem: Cách dùng may và might

May và might được dùng để làm nói về tài năng xảy ra của một hành động, hoặc cần sử dụng vào câu xin phxay, có thể chấp nhận được.

Ví dụ

Eclipse may appear tonight, but I’m too poor to afford a telescope to lớn watch it. Nhật thực hoàn toàn có thể xuất hiện vào buổi tối ni, nhưng lại tớ quá nghèo để sở hữ một dòng viễn kính nhằm nhìn.

My wife is not home & the money in my bank tài khoản has just decreased. She might have sầu gone shopping. Vợ tớ không ở nhà với chi phí vào tài khoản của tớ vừa bị trừ. Chắc cô ấy rất có thể đã đi mua sắm rồi.

Your hand seems so heavy. May I hold it for you? Tay của cậu trông dường như nặng nề. Để tớ vắt giúp cho được không?

*
*
*
*
*

IV. các bài luyện tập về kiểu cách sử dụng may và might

This exercise may help you improve sầu your English! các bài tập luyện này rất có thể sẽ giúp đỡ chúng ta nâng cao giờ Anh đó. Làm demo xem sao nha.

Chọn giải đáp đúng độc nhất vào chỗ trống trong số câu sau: 1. Minch may ______. He has been playing football for hours.

A. get tired B. gets tired C. got tired

2. I agree. You might ______ right in this situation.

A. to be B. being C. be

3. We thought that we ______ go to Da Nang this summer.

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Kim Oanh "Đanh Đá" Đã Lấy Chồng, Diễn Viên Kim Oanh

A. may B. might C. will

4. Where is Lan? – She ______ have gone khổng lồ the shops.

A. may B. can C. will

5. ______ I sit here, next to lớn you?

A. May B. Might C. Will

6. If I knew Thao before, I ______ help her khổng lồ enroll in a course in my university.

A. may B. might C. will

7. Mom, ______?

A. I may go out B. I go out, may C. may I go out

8. I have good news that you ______?

A. may want khổng lồ know B. might want know C. may lớn want know

Score =

Đáp án

Làm hết bài xích tập rồi hãy xem câu trả lời nha

Tại ngay lập tức dưới là giải đáp rồi đó

ACBAABCA

V. Kết bài

Qua bài viết này, Haông xã Não đã reviews cho các bạn về cách thực hiện may với might. Theo đó, cồn từ bỏ kmáu thiếu hụt may với might dùng làm nói về điều có thể xẩy ra hoặc xin phxay, cho phép ai làm những gì. Các các bạn ghi nhớ kĩ ngữ pháp giờ Anh của may cùng might để thực hiện mang lại chuẩn chỉnh nhé!